The Pathfinder: Or The Inland Sea

Přední strana obálky
Stringer and Townsend, 1853 - Počet stran: 473
This fourth novel in Cooper's Leatherstocking series recounts Natty Bumppo's courtship of a young woman against the backdrop of the French and Indian War.

Vyhledávání v knize

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje