KANCYONAL To gest KNJHA Žalmů y Pjsnj Duchownjch, od rozličných Mužů Božjch Bratřj Cžeských y giných k Wzdělánj Probuzenj a Potěssenj Cyrkwe Krystowé w Bázni Božj složených, sebraných, a wydaných: Nynj pak pro Nedostatek potřebných Exemplářů we Gménu Páně w nowě zase wytisstěných, a Podlé Prawidla samého čistého y celého Slowa Božjho vpřimně spořadaných

Přední strana obálky
wytisstěno v Jana Sylw. Siedler, 1794 - Počet stran: 908
 

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje