Efektivní komunikace pro manažery

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 27. 9. 2010 - Počet stran: 144
Praktická příručka pro manažery přináší řadu cenných zkušeností z oblasti komunikace. Získejte nejen praktický návod, ale i vysvětlení, na jakých základech komunikace stojí. Renomovaná česká autorka prezentuje komunikační dovednosti na konkrétních činnostech manažera, tedy na modelových situacích, ve kterých se vedoucí pracovník ocitá každý den. PhDr. Božena Jiřincová čerpá zejména z vlastních praktických zkušeností, získaných při práci s manažery ve firmách a z vedení výcviků komunikativních dovedností. Publikace může sloužit také jako manuál pro řešení určitých komunikačních situací, obsahuje doporučení, jak v takových situacích jednat a obstát před svými podřízenými.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

ÚVOD
9
SOCIÁLNÍ STYK
11
CHYBY V SOCIÁLNÍ PERCEPCI
13
OBECNÁ CHARAKTERISTIKA KOMUNIKACE
19
VERBÁLNÍ KOMUNIKACE A JAZYKOVÝ KÓD
23
NA STARTOVNÍ ČÁŘE KOMUNIKACE
26
OSOBNOSTNÍ PROMĚNNÉ V PROCESU KOMUNIKACE
29
KOMUNIKAČNÍ PROCES
35
ANALÝZA TRANSAKCÍ
65
AGRESIVITA V KOMUNIKACI
69
ASERTIVITA
73
ASERTIVNÍ PRÁVA
77
ASERTIVNÍ DOVEDNOSTI
83
JAK NA CHYTÁKY V ROZHOVORU
91
MLUVÍME BEZE SLOV
95
KOMUNIKACE Z POHLEDU NEUROLINGVISTICKÉHO PROGRAMOVÁNÍ
105

SDĚLENÍ A JEHO OBSAH
41
AKTIVNÍ NASLOUCHÁNÍ
47
BUDOVÁNÍ VZTAHU RAPORT
54
STAVY EGA V KOMUNIKACI
58
ZÁKLADY PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ
115
ZÁVĚREM
135
POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA
136
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje