Estetická plastická chirurgie a korektivní dermatologie

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 24. 7. 2014 - Počet stran: 352
Odborná monografie komplexně popisuje současný stav oboru estetická plastické chirurgie, korektivní dermatologie a laserová estetická chirurgie, který je vásoučasné době mimořádně populární a veřejností intenzivně sledovaný. Kniha by měla pomoci lékařům, kteří se touto problematikou zabývají, orientovat se hlouběji vámožnostech. Publikace je bohatě dokumentována téměř 300 barevnými fotografiemi a kresbami.Nedílnou součástí publikace je i DVD sádalšími více než 1100 obrázky a 2 videosekvencemi.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

10 Estetická plastická chirurgie trupu a končetin
151
10113 Augmentace prsů fatgraftingem
156
1012 Redukce prsů
158
1013 Modelace prsů
162
1014 Korekce asymetrie prsů
166
1015 Rekonstrukce prsu po mastektomii
167
102 Estetická abdominoplastika
175
103 Liposukce a lipotransfer
181

35 Imunologická funkce
25
38 Psychosociální funkce
27
4 Vybrané kožní změny významné pro estetickou plastickou chirurgii a korektivní dermatologii
29
5 Výběr pacientů estetické chirurgie konzultace a předoperační vyšetření
37
55 Vysvětlení postupu rizika a možných komplikací
38
57 Pooperační instrukce
39
6 Fotodokumentace v plastické a estetické chirurgii
41
63 Praktické rady při fotografování
42
65 Příprava pacienta
43
66 Doporučená standardní fotodokumentace pro jednotlivé typy operací v estetické chirurgii
44
7 Anestezie v estetické plastické chirurgii a v korektivní dermatologii
51
73 Premedikace trombembolická prevence antibiotická profylaxe
52
74 Volba anesteziologického postupu
55
76 Specifika anestezie u některých typů operací
65
77 Pooperační péče
69
8 Psychologické aspekty plastické a estetické chirurgie
73
83 Psychosociální aspekty lidského prožívání
74
84 Změna osobního náhledu na sebe sama
76
SPECIÁLNÍ ČÁST
77
9 Estetická a plastická chirurgie a korektivní dermatologie obličeje a hlavy
79
92 Estetická otoplastika
87
93 Rinoplastika
93
933 Sekundární rinoplastika
104
934 Korekce nosu u rozštěpových vad obličeje
107
94 Browlifting
108
95 Facelifting
114
96 Blefaroplastika
123
965 Dolní blefaroplastika
128
966 Další estetické korekce očních víček a kombinace s jinými zákroky
133
97 Injekční výplňové materiály
138
98 Transfer autologní tukové tkáně fatgrafting
142
104 Body contouring
187
105 Bariatrická chirurgie a postbariatrická plastická chirurgie
201
11 Korektivní dermatologie a laserová estetická chirurgie
221
1122 Prevence poškození kůže UV zářením  fotoprotekce
222
1123 Metody kvalitativní obnovy kůže
224
11232 Korekce vrásek  injekční výplňové materiály
231
1124 Miniinvazivní operační techniky využívající závěsná vlákna
233
1125 Dermatologická problematika péče o vlasy
235
1126 Odstraňování nežádoucích kožních lézí
236
1128 Komplikace korektivně dermatologických postupů
238
113 Laserová estetická chirurgie
240
11311 Lasery pro resurfacing a ablaci
242
11321 Základní principy laserové ablace a dermabraze
245
1134 Laserové odstraňování cévních lézí
255
11342 Laserová léčba metlicových a retikulárních varikozit dolních končetin
256
11343 Sklerotizace varixů dolních končetin
258
11344 Endoluminální laserová koagulace varikózních žil dolních končetin
259
11345 Laserové odstraňování dalších cévních lézí
262
1135 Laserové odstraňování pigmentových lézí
263
1136 Laserové odstraňování tetováží
264
1137 Metody odstraňování nežádoucího ochlupení
266
11371 Zdravotní příčiny nežádoucího ochlupení
267
114 Nové metody estetické medicíny
270
12 Kombinované plastickochirurgické a laserové výkony
281
122 Endoskopický lifting čela a laser
287
123 Facelifting a laser
288
Přehled obrázků
293
Souhrn
321
Summary
323
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje