Abrichtungs-Reglement für die k.k. Linien-Infanterie, 1843

Přední strana obálky
Gedruckt bei A. Strauss's Witwe & Sommer, 1843 - Počet stran: 279
 

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje