Auditing, Management Games, and Accounting Education

Přední strana obálky
R. D. Irwin, 1964 - Počet stran: 108

Vyhledávání v knize

Obsah

INTRODUCTION
1
AUDITING IN A GAME ENVIRONMENT
9
THE AUDIT PROJECT
24
Autorská práva

Další části 4 nejsou zobrazeny.

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje