Tělovýchovné lékařství

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 27. 10. 2014 - Počet stran: 290
Kniha je určena pro pregraduální a postgraduální vzdělávání v oboru tělovýchovné lékařství, jehož základní náplní je tělesná a sportovní aktivita člověka v diagnostice, léčbě i prevenci. Lidské zdraví může být tělesným pohybem zlepšeno, ale na druhé straně neadekvátní zátěž může působit negativně a vést k poškození zdraví. Proto se náplň tělovýchovného lékařství dotýká celého lidského organizmu a vyžaduje úzkou spolupráci s jinými lékařskými obory, např. vnitřním lékařstvím, všeobecným lékařstvím, pediatrií, dorostovým lékařstvím, chirurgií, ortopedií, rehabilitací, kardiologií, diabetologií, obezitologií, onkologií, preventivním lékařstvím, posudkovým lékařstvím, imunologií, hygienou práce, pracovním lékařstvím, genetikou a dalšími. Kniha přináší aktuální údaje týkající se problematiky fyziologie a genetiky tělesné zátěže, sportovního tréninku, výživy a regenerace, sportovní traumatologie. Publikace řeší ucelený pohled na problematiku zdraví a sportu se zohledněnímmožných rizik a benefitů pravidelné pohybové aktivity také pro prevenci nejběžnějších civilizačních onemocnění. Kniha je dobře dokumentačně vybavena – více než 50 obrázků a 35 tabulek vhodně doplňuje didaktické vlastnosti textu.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Předmluva
15
1 Reakce a adaptace na zátěž
17
2 Dědičné faktory výkonnosti
53
3 Hodnocení funkčního stavu zátěžové testy
59
4 Preventivní prohlídka tělovýchovným lékařem
85
5 Sex testy ve sportu
127
6 Trénink
135
7 Regenerace sil
143
9 Doping
165
10 Rizikové sporty
175
11 Sportovní ortopedie a traumatologie
185
12 Náhlá smrt při sportu
215
13 Doporučené pohybové aktivity při různých onemocněních
227
14 Psychické aspekty sportovního výkonu
247
15 Pohyb v dětském věku
261
Seznam zkratek
271

8 Výživa a pitný režim sportovce potravinové doplňky
153
Přílohy
274

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje