Účetní případy pro praxi 2020

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 7. 2. 2020 - Počet stran: 232
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
Potřebujete si zopakovat nebo připomenou nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Předmluva
7
1 Aktuální změny
8
2 Další důležité informace
16
3 Účtová třída 0 dlouhodobý majetek
24
4 Účtová třída 1 zásoby
55
5 Účtová třída 2 krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky
88
6 Účtová třída 3 zúčtovací vztahy
117
7 Účtová třída 4 kapitálové účty a dlouhodobé závazky
157
8 Účtová třída 5 náklady
180
9 Účtová třída 6 výnosy
198
10 Účtová třída 7 závěrkové a podrozvahové účty
204
Přílohy
209
Literatura
232
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje