Dupuytrenova nemoc: 2., doplněné a přepracované vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 23. 1. 2017 - Počet stran: 160
Autor uvádí současné poznatky a možnosti nechirurgické léčby, v chirurgické části pak detailně popsaná operační technika odpovídá světovým trendům a umožňuje minimalizovat procento pooperačních komplikací a nedobré dlouhodobé výsledky. Didaktický text je dobře doplněn originální názornou obrazovou dokumentací. Monografie je určena odborné veřejnosti zabývající se touto problematikou: chirurgům ruky, plastickým chirurgům, ortopedům a všeobecným chirurgům, rehabilitačním pracovníkům. Dále budou mít z publikace užitek i lékaři z „diagnostikujících“ oborů (tj. obvodní lékaři, internisté, posudkoví lékaři a další). Souhrn Dupuytrenova nemoc jako jedno z nejčastějších chronických onemocnění ruky omezuje její funkci postupným zkracováním a zesilováním palmární aponeurózy – povázky dlaně a prstů. Z pohledu pracovních i zájmových aktivit negativně ovlivňuje kvalitu života pacienta. V pořadí druhé vydání úspěšné monografie je kolektivem autorů s celoživotními zkušenostmi s touto diagnózou přepracováno podle současných vědeckých poznatků a rozšířeno o nové možnosti léčby – kromě klasicky chirurgické i o méně invazivní postupy, které ve vhodných případech zkracují dobu pracovní neschopnosti a celkovou zátěž pro pacienta.  Publikace přináší především praktické informace potřebné k zefektivnění léčby nejen v rovině teoretické (vymezení indikace jednotlivých postupů), ale hlavně z pohledu klinické praxe (detailní popis operační techniky včetně aplikace svodné anestezie, aplikace enzymu kolagenázy).
 

Obsah

Autorský kolektiv
9
Předmluva
13
1 Úvod
15
2 Dupuytrenova nemoc z pohledu preklinických oborů
23
9 Komplikace a jejich řešení
111
10 Progrese a recidiva Dupuytrenovy nemoci
117
11 Rehabilitace
120
12 Závěr
125
Seznam zkratek
128
Rejstřík
129
Souhrn
134
Summary
135
Barevná příloha
i
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje