Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví 2012

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 18. 1. 2012 - Počet stran: 448
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
Praktická publikace o účetnictví se věnuje hlavním otázkám účtování a vykazování podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. První kapitola pojednává o vývoji IFRS. Zvláštní pozornost je zaměřena na trendy v oblasti účetnictví finančních nástrojů včetně paralelního vývoje US GAAP v této oblasti. Uvedeny jsou také hlavní odlišnosti IFRS upravené právem Evropské unie a některé návrhy na změny IFRS v nejbližším období. Následující dvě kapitoly shrnují jednotlivé standardy a interpretace. Poslední kapitola obsahuje příklady aplikace IFRS včetně výpočtů, například reálných hodnot a účetních souvztažností.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

14 Proces globální konvergence účetních standardů
54
15 Účetnictví v České republice
55
16 Politický vliv na účetnictví
60
162 Změny v US GAAP z dubna 2009
61
163 Přání politiku
65
17 Úloha auditorů a účetní podvody
66
173 Reakce na účetní podvody
68
2 Shrnutí mezinárodních standardů účetního výkaznictví
75

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje