Památky archaeologické, Svazek 4

Přední strana obálky
Archeologický ústav CSAV v Akademii, nakl. CSAV, 1860
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
Vols. 37- (1931- ) in 2 separately paged sections: Skupina pravěká, Skupina historická.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Oblíbené pasáže

Strana 190 - Sektion der kk mähr, schles. Gesellschaft des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde.
Strana 8 - Vir fuit hic in suis generationibus ad unguem perfectus, rerumls) secularium opulentia praeditus, iudiciorum in deliberatione discretus, ad quern tarn de propriis tribubus quam ex totius provinciae plebibus velut apes ad alvearia ita omnes ad dirimenda convolabant 13) iudicia.
Strana 163 - Tímto divem zaraíeny vrátily se na misto, odkud byly vysly; poslaly ale k biskupovi Ottonu, prosíce, aby prisel а со by pooítí mèly oznámil.
Strana 121 - Mísenského u velikém mnozství a jcli jedni près brod na pole Spitálské, ale pesí s vozy skrze Prahu, a tam se polozili se vsím húfem is slany.
Strana 147 - ¿iíka s Hradeckymi vytáhl proti nim z mësta ; i stal se jest boj u Strachova dvoru mezi stranami; a ala archa proti arse.
Strana 102 - Anselmum ad beatam virginem, planctum beate virginis Marie. Item planctum Anselmi proprii lapsus et pene future.
Strana 60 - Tamie 609. druzí do mësta lezou; a tak vpadnouce v mësto ztepou lidu na nëkolik set...

Bibliografické údaje