Památky archaeologické, Svazek 4

Přední strana obálky
Archeologický ústav CSAV v Akademii, nakl. CSAV, 1860
Vols. 37- (1931- ) in 2 separately paged sections: Skupina pravěká, Skupina historická.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Další vydání - Zobrazit všechny

Oblíbené pasáže

Strana 192 - Sektion der kk mähr, schles. Gesellschaft des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde.
Strana 10 - Vir fuit hic in suis generationibus ad unguem perfectus, rerumls) secularium opulentia praeditus, iudiciorum in deliberatione discretus, ad quern tarn de propriis tribubus quam ex totius provinciae plebibus velut apes ad alvearia ita omnes ad dirimenda convolabant 13) iudicia.
Strana 165 - Tímto divem zaraíeny vrátily se na misto, odkud byly vysly; poslaly ale k biskupovi Ottonu, prosíce, aby prisel а со by pooítí mèly oznámil.
Strana 123 - Mísenského u velikém mnozství a jcli jedni près brod na pole Spitálské, ale pesí s vozy skrze Prahu, a tam se polozili se vsím húfem is slany.
Strana 149 - ¿iíka s Hradeckymi vytáhl proti nim z mësta ; i stal se jest boj u Strachova dvoru mezi stranami; a ala archa proti arse.
Strana 104 - Anselmum ad beatam virginem, planctum beate virginis Marie. Item planctum Anselmi proprii lapsus et pene future.
Strana 62 - Tamie 609. druzí do mësta lezou; a tak vpadnouce v mësto ztepou lidu na nëkolik set...

Bibliografické údaje