Základy statistiky: Aplikace v technických a ekonomických oborech - 2., rozšířené vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 30. 5. 2016 - Počet stran: 280

Důraz se zde klade na pochopení statistické filozofie, tj. specifického způsobu myšlení spojeného s teorií i praxí odhadování. Čtenář se zde seznámí se základními metodami tohoto odhadování při zachování teoretických předpokladů použitých metod. První část knihy se věnuje pravděpodobnosti a teoretickým modelům, druhá část potom empirickým modelům (popisné statistice) a výběrovým metodám, včetně odhadování. Druhé vydání je rozšířeno o kapitolu regresní počet.Výklad je založen na vybudování základních pojmů a vztahů, a je systematicky protkán řadou řešených příkladů z nejrůznějších oblastí života. Každá kapitola je doplněna sadou úloh k procvičení látky. Výklad, ale zejména užití statistiky bez počítače, už v dnešní době není možný. Čtenáři této publikace však nebudou potřebovat žádný drahý software. Autoři titulu používají při výkladu i řešení praktických problémů vlastní aplikaci STAT1, která je velmi jednoduchým nástrojem fungujícím pod masově rozšířeným programem MS Excel. Titul je určený zejména studentům technických a ekonomických fakult vysokých škol, užitečný bude však i lidem s technickým a ekonomickým vzděláním při řešení praktických problémů.

 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Uvod do statistiky
13
Popisna statistika
31
Pravdeˇpodobnost
61
Odhady charakteristik zakladnıho souboru 163
207
Analyza zavislostı
233
Pouzˇite zdroje
272
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje