Lectures on Game Theory

Přední strana obálky
Westview Press, 1989 - Počet stran: 120

Vyhledávání v knize

Obsah

Noncooperative Games
7
The Shapley Value
34
The Core
40
Autorská práva

Další části 6 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje