Pohádkové příběhy k zábavě i k učení

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2006 - Počet stran: 153
Publikace, kterou právě držíte v ruce, vznikla se záměrem nabídnout učitelům a vychovatelům, kteří pracují s dětmi 1. stupně základní školy, a studentům učitelství náměty a didaktické hry. Obě autorky vycházely ze svých dlouholetých pedagogických zkušeností a společně se zamýšlely nad prostředky, které by u žáků posilovaly zájem o učení. Rozhodly se probudit u dětí chuť spolupracovat s učitelem i spolužáky na společných úkolech, podporovat čtenářské a komunikativní dovednosti, rozvíjet představivost a tvořivost. A jak žáky motivovat? Nejlépe pohádkovými příběhy.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

ÚVOD
7
Didaktická hra ve výuce
20
Jak dìlit dìti do skupin?
33
Prázdná stránka
48
O hrnci který rád vaøil rajskou omáèku
61
O hrneèku který se nerad myl
67
Plyšový medvídek
84
Jak medvídì prohnaly vèely
100
O zatoulaném Pištovi
113
Výlet
128
Ohniváèek
145
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje