Ošetřovatelská péče v diabetologii

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 13. 7. 2015 - Počet stran: 212
Ošetřovatelská péče je u osoby sádiabetem zaměřena zejména na udržení a podporu zdraví a na rozvoj soběstačnosti a významně se podílí na prevenci, diagnostice a terapii diabetu.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Předmluva
11
1 Stručně z historie diabetu
12
2 Péče o osoby s diabetem v České republice
17
3 Definice epidemiologie diagnostika klasifikace etiologie a patogeneze diabetu
31
4 Úvod do ošetřovatelského procesu v diabetologii
38
5 Fyzikální vyšetření u osoby s diabetem
56
6 Přístrojové vyšetření pacienta s diabetem
74
7 Nejčastější laboratorní vyšetření u osoby s diabetem
86
11 Vybrané chronické komplikace diabetu
151
12 Vybrané hodnoticí nástroje v diabetologii
156
Literatura
169
Slovník zkratek a cizích slov
183
Přílohy
187
Souhrn
198
Summary
199
Medailonek autorky
200

8 Terapie diabetu
96
9 Komplikace diabetu
137
10 Vybrané akutní komplikace diabetu
143
Rejstřík
201
Barevná příloha
205
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje