Růžence Matky Marie

Передняя обложка
Natalia Limonova, 1 июл. 2022 г. - Всего страниц: 180
Růžence jsou sestaveny na základě Poselství, předaných skrze Posla Tat´janu Nikolajevnu Mikušinu. Kniha má jeden plný Růženec – „Růženec Milosti Matky Marie“, který sestavila T. N. Mikušina pod vedením Matky Marie, a čtrnáct malých Růženců, sestavených o něco později s inspirací Matky Marie a dle vzoru, který ona dala pro ty lidi, kteří nemají možnost věnovat čtení Růženců hodinu času denně, aby mohli číst Růžence v krátké formě. Růžence jsou určeny pro duchovní práci. 
 

Об авторе (2022)

Filosofka, aktivistka, spisovatelka a zakladatelka nového filosofického a etického učení, zaměřeného na obnovu morálky ve společnosti. Je autorkou více než 70 knih zabývajících se duchovní tematikou. Knihy byly přeloženy do 20 světových jazyků (včetně češtiny, angličtiny, němčiny, portugalštiny, bulharštiny, lotyštiny, arménštiny, turečtiny, atd.) a vydány v 11 jazycích v evropských zemích a ve Spojených státech amerických.

Knihy T. N. Mikušiny se každoročně účastní mezinárodních veletrhů v Evropě i v Americe. Její první kniha "Dobro a zlo" je soukromým výkladem Tajné Doktríny E. P. Blavatské a byla napsána v roce 2004 a týkala se nového chápání Lucifera a pádu lidstva, které bylo uvedeno ve spisech E. P. Blavatské. Kniha získala vysoké ocenění od řady reprezentantů vědy.

Od roku 2004 po dobu 15 let napsala více než 70 knih, které obsahují komplexní filosoficko-etické Učení. Velká část její práce je napsána v podobě krátkých filosofických rozhovorů (je známo asi 500 těchto besed), které jsou psány s pomocí Učitelů lidstva, velkých myslitelů a zakladatelů náboženství.

Stejný zdroj mají knihy E. P. Blavatské a Heleny a Nikolaje Roerichových.

Témata učení se týkají všech základních oblastí znalosti filosofie, včetně ontologie, gnoseologie a etiky. Většina knih je věnována tématu etiky.

T. N. Mikušina přináší představu o klíčových zákonech, které existují ve světě. V první řadě je to Nejvyšší Mravní zákon, neboli Božský zákon, který se projevuje v člověku jako svědomí a morální vlastnosti jako je láska, milosrdenství, soucit, práce pro společné Dobro a Blaho.

Библиографические данные