Traumatologie orofaciální oblasti: 2., přepracované a doplněné vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 21. 11. 2006 - Počet stran: 200
Zcela přepracované, doplněné a aktualizované vydání této velmi úspěšné publikace, která je určena zejména jako učební text pro studující medicíny. Kromě studentů magisterských i bakalářských programů medicíny v ní najdou poučení a cenné informace také odborníci, kteří ve své praxi přicházejí do styku s poraněními v anatomické oblasti ústní dutiny, hlavy a obličeje, včetně praktických a zubních lékařů. Text je doplněn řadou schematických nákresů, které slouží k dobrému pochopení textu, přehlednými tabulkami a obrazovou přílohou v barevném provedení (56 barevných fotografií a 79 perokreseb). Autor ľ přednosta Stomatologické kliniky 1. LF UK v Praze je známý odborník a pedagog. Je členem mnoha odborných společností u nás i v zahraničí. Jako dlouholetý a uznávaný vysokoškolský učitel prošel i mnoha akademickými funkcemi. Jako autor se může pochlubit 150 odbornými sděleními a téměř dvaceti monografiemi a učebnicemi, z nichž mnohé získaly odborná ocenění.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

I OBECNÁ ČÁST
13
1 Chirurgická anatomie orofaciální soustavy
15
2 Etiologie a epidemiologie úrazů obličeje
20
3 Rozdělení čelistních úrazů
23
4 Vyšetření zraněného
25
5 Obecné zásady první pomoci u obličejových úrazů
32
6 Anestezie při ošetřování obličejových úrazů
58
7 Všeobecné komplikace a následky obličejových úrazů
62
10 Poranění čelistního kloubu
96
11 Přehled léčení čelistních zlomenin
99
12 Zlomeniny dolní čelisti
118
13 Zlomeniny střední obličejové etáže
127
14 Poranění CNS a páteře
141
15 Válečná s střelná poranění obličeje
157
16 Tramatologie dětského věku
162
17 Výživa zraněných
166

II SPECIÁLNÍ ČÁST
79
8 Poranění měkkých částí obličeje
81
9 Úrazy zubů
91
18 Posudková činnost
168
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje