Zanedbávání dětí: příčiny, důsledky a možnosti hodnocení

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 31. 10. 2016 - Počet stran: 200
Publikace se zabývá problematikou jednoho ze společensky nejzávažnějších sociálněpatologických jevů ľ zanedbáváním dětí. To spolu sátýráním a zneužíváním tvoří triádu závažného chování proti dítěti, které následně vede kásyndromu týraného a zanedbávaného dítěte (CAN).
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Předmluva
8
1 Úvod
11
2 Kulturněhistorické aspekty problematiky zanedbávání dětí
16
3 Definice zanedbávání
25
4 Teoretické modely zanedbávání
35
5 Příčiny zanedbávání
41
6 Důsledky zanedbávání
71
7 Jednotlivé formy zanedbávání a jejich definice
90
8 Hodnocení zanedbávání
113
9 Řešení zanedbávání
142
10 Závěr
165
Literatura
166
O autorech
195
Rejstřík
197
Souhrn
200
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje