Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2008 - Počet stran: 199
Autoři čtivým způsobem prezentují strategie, nad kterými se musí zamyslet každý, komu záleží na jištění bezpečnosti poskytované péče. Je první knihou svého druhu a přichází v době, kdy se stupňuje tlak veřejnosti, médií, plátců i politiků na kvalitu a bezpečnost zdravotnických zařízení. Text je určen nejen pro manažery na všech stupních řízení, ale také pro učitele, studenty a čtenáře zajímající se o problematiku řízení rizik. V logicky na sebe navazujících kapitolách autoři seznamují čtenáře s rolí manažera rizik, s příčinami selhání existujících preventivních opatření a s nejvážnějšími riziky v klinické i neklinické oblasti. Kniha také nabízí velké množství osvědčených strategií k prevenci mimořádných událostí a srozumitelným způsobem popisuje metodiku zavádění programu managementu rizik na všech odděleních.Knihu podpořila Česká asociace sester.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Disclaimer
9
Definice pojmů v kontextu řízení rizik
16
Manažer rizik ve velkém zdravotnickém zařízení
23
2000
29
Rizika spojená s realizací změn
39
Řízení rizik z perspektivy ošetřovatelského personálu
47
Řízení rizik perspektiva pacientů
67
Řízení rizik perspektiva HTS
73
Faktory důležité pro úspěch programu řízení rizik
96
Katalog registr rizik
108
Prevence rizik v kontextu procesního řízení
157
Podpora řízení rizik v nemocničním informačním systému
164
Reference
182
Internetové zdroje
191
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje