Zrakové vnímání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 9. 1. 2013 - Počet stran: 312
Proč se nám zdá obloha modrá? Jakou výhodu nám dávají dvě oči? Co o vnímání prozrazují oční pohyby? Skutečně vidí psi černobíle? Proč nám připadají Asiati navzájem podobní? Připadáme tak i my jim? Kniha Zrakové vnímání popisuje, jak prostřednictvím zraku poznáváme okolní svět, ukazuje překvapující komplexnost procesu vnímání a pomáhá pochopit, jakou úlohu má zrakové vnímání v lidském životě. Poskytuje čtenáři encyklopedické znalosti v hlavních oblastech oboru a seznamuje jej s výsledky klíčových výzkumů. Současně mu ale také dává možnost pohlédnout na vybrané otázky v širších mezioborových souvislostech a předkládané informace ilustruje na příkladech z každodenní zkušenosti. Tato kniha, která je první ucelenou prací na českém knižním trhu věnovanou tomuto obsáhlému tématu, je určena studentům a odborníkům z různých oborů, pro něž je znalost zvláštností lidského vnímání nezbytností, stejně jako všem zájemcům o záhady lidského poznání.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

2 Světlo oko mozek
41
3 Vnímání barev
79
4 Vnímání prostoru
117
5 Objektové vnímání
167
6 Vnímání pohybu a v pohybu
209
Slovníček pojmů
243

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje