Linear Programming and Economic Analysis

Přední strana obálky
McGraw-Hill, 1958 - Počet stran: 527

Vyhledávání v knize

Obsah

Foreword Preface vii
1
Basic Concepts of Linear Programming
8
The Valuation Problem Market Solutions
39
Autorská práva

Další části 17 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje