Building a Culture of Literacy Month-By-Month

Přední strana obálky
Routledge, 9. 1. 2014 - Počet stran: 211
Celebrate literacy every day! This book will help you create a culture of literacy at your school, from the classroom, to the lunchroom, to the hallways-a culture that encompasses students, teachers, administrators, families, and communities

Vyhledávání v knize

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Part 1
Getting Ready to Learn
Reading toLearn Writing to Understand
Becoming a Learning Community
Reading
Becoming Authors Book of the Month In theHalls Painting Pictures WithWords
The Gift of Reading
Celebrating Progress Book ofthe Month
Speaking and Listening
Improvisation
Weaving Our Stories Together
Read
StudyGuide
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje