LITVRGICA SEV MODI DEVOTE CELEBRANDI MISSAM

Přední strana obálky
Typis Collegii Societatis IESU, 1682 - Počet stran: 211
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje