Lidské identity, lidské hodnoty

Přední strana obálky
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Úvod
7
Relevance teoretického zkoumání
50
Osobní identita jako sebekonstituce
81
Identifikace jako epifenomén
165
Co skutečně plyne z redukcionismu
184
Pluralismus
198
Literatura
237
Poděkování
247
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje