Chirurgie – stručný atlas operací a výkonů

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s. - Počet stran: 198
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Úvodní poznámky k operačnímu výkonu a nauka o operačních nástrojích
2
1 Zacházení se skalpelem jehelcem pinzetou a nůžkami
14
2 Podvaz a opich
16
3 Uzlení
18
4 Steh kůže
21
5 Drény
24
6 Močový katétr punkce močového měchýře suprapubický katétr
27
7 Žilní vstupy
32
29 Laparoskopická cholecystektomie
91
30 Otevřená apendektomie
97
31 Laparoskopická apendektomie
105
32 Dvouhlavňová transverzostomie
111
33 Hemoroidektomie MilesGabriel
115
34 Periproktální absces
119
35 Perianální trombóza
122
A  lokální anestezie
125

8 Implantace žilního portu
36
9 Venesekce
37
10 Punkce kloubů
39
11 Pleurální punkce
42
12 Punkce ascitu
44
13 Arteriální punkce a arteriální katétr
45
14 Regionální anestezie
47
15 Odstranění kožního tumoru
50
16 Odstranění nádoru měkkých tkání
53
17 Odstranění tříselné lymfatické uzliny
55
18 Odstranění lymfatické uzliny na krku
58
19 Ošetření rány
60
20 Sekundární sutura
63
21 Tracheostomie otevřené a punkční tracheostoma
65
22 Preparace vena jugularis
70
23 Biopsie prsu
73
24 Subkutánní mastektomie
75
25 Pleurální drenáž Bülauova
77
26 Gastrostomie píštěl dle Witzela
80
27 Sutura vředu
83
28 Otevřená cholecystektomie
86
B preparace
128
C reparace podle Shouldice
133
D reparace podle Lichtensteina
138
37 Laparoskopická reparace tříselné kýly TEP
141
38 Epigastrická kýla
146
39 Pupeční kýla
148
40 Odběr spongiózy z hřebenu pánevní kosti
152
41 Embolektomie arteria femoralis
155
42 Fraktura olekranu fixace tahovou cerkláží
159
43 Zevní fixatér bérce
163
44a Zevní kotník osteosyntéza
166
44b Zevní kotník odstranění materiálu
171
45 Burzektomie loket
174
46 Unguis incarnatus třetinová resekce
176
47 Panaricium
178
48 Paronychium
181
49 Sinus pilonidalis plastika podle SchruddehoOlivariho
183
50 Evakuace abscesu např karbunkl furunkl
187
Literatura
189
Rejstřík
190
Autorská práva

Bibliografické údaje