Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Přední strana obálky
Národní institut pro další vzdělávání
Příručka pro učitele základních škol, kteří se zajímají o to proč a jak zařazovat globální rozvojové vzdělávání do své výuky. Metodická příručka obsahuje řadu námětů do výuky. Její ambicí však není shromáždit co nejvíce konkrétních učebních úloh a aktivit, které jsou obsaženy v četných publikacích a výstupech projektů. Příručka usiluje o to, aby při jejím čtení čtenář přemýšlel o argumentech, proč tuto oblast vzdělávání ve výuce posilovat a jakým způsobem. Nabízí tedy učitelům podněty k přemýšlení, které jim snad pomohou rozhodnout se dobrovolně, zodpovědně a kompetentně přinášet a systematicky zařazovat do výuky na základní škole důležitá témata.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje