Podniková architektura

Přední strana obálky
Tomáš Bruckner, 20. 1. 2013 - Počet stran: 222

V posledních třiceti letech se architektura v podniku posouvá ze své přirozené domény zájmu, tj. stavitelství budov a strojů i do sféry, v níž prvek hmoty ve své fyzické povaze mizí a je nahrazen metodikou, metodou a úlohami. Architektura se aplikuje v řízení v systémech sociální organizace a v této sféře je známa pod pojmem podniková architektura (EA, Enterprise Architecture). Podniková architektura napomáhá manažerům podniků v efektivním a pružném rozhodování o změnách v podniku tak, aby podnik v současném globálním konkurenčním prostředí byl schopen dlouhodobé existence. Smyslem této publikace je rekapitulovat základní poznání v oblasti podnikové architektury a poskytnout i malým a středním podnikům základní znalostní bázi, která by jim umožnila ve svém řízení architekturu nejen aplikovat, ale zlepšila i jejich budoucí růst.

 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Předmluva
9
1 Architektura úvod do problematiky
13
2 Podniková architektura
41
3 Obsah podnikové architektury
89
4 Řízení podnikové architektury
121
5 Rámce podnikové architektury
141
6 IT nástroje podnikové architektury
175
7 Architektura v malých a středních podnicích
185
Závěr
199
Literatura
201
Rejstřík
219
Zdaní obálka
224

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje