Platební styk: klasický a elektronický

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 2006 - Počet stran: 220
"Kniha je úvodem do problematiky platebního styku. Podává stručný přehled o soudobém platebním styku a jeho realizaci. S touto problematikou se můžete seznámit v rozsáhlejších knihách o bankovnictví. V této předkládané publikaci však naleznete souvislý přehledný výklad. Autor si kromě popisu základních nástrojů platebního styku, jejich zajištění, záruk a financování všímá i problematiky předfinancování projektů z fondů Evropské unie. Věnuje pozornost i elektronickému platebního styku a jeho realizaci. Kniha je určena široké veřejnosti. Svou stručností a přehledností je především doporučena všem, kteří se s touto problematikou setkávají poprvé. Proto je vhodnou učebnicí pro studenty středních, vyšších odborných i vysokých škol." -- Publisher.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Úvod
11
Klasický bankovní platební styk
19
Nástroje platebního styku
34
Zajištění a záruky v platebním styku
63
Financování v rámci platebního styku
103
Předfinancování v rámci platebního styku
120
Zúčtování při platebním styku
145
Elektronický platební styk
158
Realizace platebního styku
181
Literatura
219

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje