Talent a nadání

Přední strana obálky
Národní institut pro další vzdělávání, 2009 - Počet stran: 96
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

O autorovi (2009)

Publikace je určena především pedagogickým pracovníkům. A to učitelům různých stupňů škol,
pracovníkům školních družin, výchovným poradcům, vedoucím školních kroužků. Primárně
je kniha věnována pedagogům volného času – pracovníkům středisek volného
času, vedoucím domů dětí a mládeže, lektorům kroužků, kurzů a táborů – zkrátka těm,
kteří se profesně (ať již dobrovolnicky nebo v rámci svého zaměstnání) věnují rozvojovým
činnostem pro děti a mládež v jejich volném čase. Publikace může dobře posloužit
i k informování pracovníků krajských úřadů a členů zastupitelstev zodpovědných za práci
s dětmi a mládeží.

Bibliografické údaje