Lékařská etika

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 11. 8. 2015 - Počet stran: 224
Kniha představuje ucelený souhrn základních tematických a problémových okruhů současné lékařské etiky.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Místo úvodu
9
Literatura k prohloubení tématu
20
1 Filosofické základy lékařské etiky
21
2 Historie a poslání lékařské etiky
97
3 Témata lékařské etiky
129
Použitá literatura
209
Jmenný rejstřík
215
Souhrn
219
Summary
221

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje