Tragedy and After: Euripides, Shakespeare, Goethe

Přední strana obálky
McGill-Queen's Press - MQUP, 1986 - Počet stran: 223
"Faas has written a provocative book, challenging the familiar literary and philosophical theories of tragedy from Aristotle onwards. His judicious use of nietzschean insights both stimulates and compels assent. Exuberant scholarship from first page to last." Irving Layton.

Vyhledávání v knize

Obsah

Introduction
3
Repudiations of the Tragic
13
Euripides Shakespeare Goethe
19
The Birth of Tragedy
25
Towards Antitragedy
42
Towards Posttragedy
54
From Tragic to Antitragic Closure
93
Hamlet or the SlaveMoralist Turned Ascetic Priest III
111
The Posttragic Vision of Romance
129
From King Lear to The Two Noble Kinsmen
141
Goethes Transcendence of Tragedy
155
Conclusion
189
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje