Postylla katolická na dwě částky rozdělená nedělnj a swátečnj, aneb weykladowé na Ewangelia, kteráž se podlé ržádu a obyčege swaté ržjmsko-katolické cýrkwe na každau neděli a na každý swátek w slawném Českém Králowstwj a Margkrabstwj Morawském zaswěcený, přes celý rok čjtagj a w chrámě Božjm na kázanjch předkládagj sprostému křestianskému lidu, českého gazyka vžjwagjcýmu, k spasytedlnému naučenj, duchownjmu prospěchu a potěssenj na swětlo wydanj

Přední strana obálky
w Jmpressy Universit: Carolo-Ferdinandeae w Kollegi Towaryšstwa Pána Gežjsse v Swatého Kljmenta, 1691 - Počet stran: 1046
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje