Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena: pro zdravotnické obory

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 14. 11. 2019 - Počet stran: 140
Učebnice shrnuje základní poznatky z oborů mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena, tedy obory vzájemně velmi provázané. Vhodná je zejména pro studenty středních a vyšších zdravotnických škol.
 

Obsah

Oddíl 1
Oddíl 2
Oddíl 3
Oddíl 4
Oddíl 5
Oddíl 6
Oddíl 7
Oddíl 8
Oddíl 9
Oddíl 10
Oddíl 11
Oddíl 12
Oddíl 13
Oddíl 14
Oddíl 15
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje