The Pathfinder: Or, The Inland Sea

Přední strana obálky
The Floating Press, 1. 7. 2011 - Počet stran: 538
Gear up for a stiff dose of frontier life with The Pathfinder, the third novel in James Fenimore Cooper's beloved Leatherstocking Tales series. Focusing on the pioneer hero Natty Bumppo and his efforts to help the scattered members of a frontier community in the American Midwest, the novel is rich in historical detail, conflict, and adventure.

Vyhledávání v knize

Vybrané stránky

Obsah

Chapter XVII
313
Chapter XVIII
330
Chapter XIX
356
Chapter XX
396
Chapter XXI
422
Chapter XXII
435
Chapter XXIII
458
Chapter XXIV
485

Chapter VIII
131
Chapter IX
152
Chapter X
168
Chapter XI
189
Chapter XII
215
Chapter XIII
230
Chapter XIV
257
Chapter XV
276
Chapter XVI
297
Chapter XXV
507
Chapter XXVI
521
Chapter XXVII
534
Chapter XXVIII
551
Chapter XXIX
567
Chapter XXX
582
Endnotes
592
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje