Proceedings of the British Academy, Svazek 17

Přední strana obálky
British Academy

Vyhledávání v knize

Obsah

VERGILS CREATIVE ART Annual Lecture on Aspects of Art
17
VIRGIL IN ENGLISH POETRY Warton Lecture on English Poetry
39
VIRGIL Annual Lecture on a Master Mind By J W Mackail
55

Další části 11 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje