Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 27. 9. 2013 - Počet stran: 368
Na trhu ojedinělá publikace je určena ekonomům, podnikatelům, studentům VŠ a zájemcům o tuto problematiku. Autoři se zaměřují na komplexní analýzu mezinárodního obchodu v současné světové krizi, a to ve vývojových a teoreticko-politických souvislostech a v souvislostech aktuálního vývoje v globalizovaném podnikatelském prostředí. Seznámíte se s pojetím mezinárodního obchodu, s aktuálními trendy i prognózami vývoje mezinárodních ekonomických vztahů a s teoriemi mezinárodního obchodu a jejich důkazy v praxi. Kniha se též věnuje obchodní a investiční politice a jejich vlivu na mezinárodní obchod a na utváření podnikatelského prostředí. Zvláštní kapitola je zaměřena na obchodní aspekty evropské integrace a politiky EU, jež ovlivňují zapojení evropských subjektů do mezinárodního obchodu i do procesů mezinárodního investování. Knihu uzavírá část zabývající se mezinárodní konkurenceschopností vč. světového srovnání. V relevantních částech publikace je analýza konkretizována na příkladu ČR.
 

Obsah

O autorech
9
Úvod
11
1 Mezinárodní obchod
13
2 Teorie mezinárodního obchodu
31
3 Vývojové trendy mezinárodního obchodu
67
4 Obchodní politika
99
5 Investiční politika
145
6 Evropská integrace  obchodní aspekty
197
7 Mezinárodní konkurenceschopnost
259
8 Souvislosti mezinárodního obchodu
295
Závěr
331
Summary
332
Seznam zkratek
333
Seznam citovaných zdrojů
340
Rejstřík
362
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje