Essays in the Economics of Crime and Punishment

Přední strana obálky
National Bureau of Economic Research, 1974 - Počet stran: 268
When a giant invades the peaceful kingdom of the Tatrajanni and takes the different-looking girl prisoner, it takes the combined efforts of the wise woman of the mountain, the Prince, and the girl herself to rid the kingdom of the intruder.

Vyhledávání v knize

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje