Danove Zakony 2012: Uplna Zneni Platna K 1. 1. 2012

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Úvod
5
Významné změny zákona o daních z příjmů od roku 2012
7
Zákon č 5861992 Sb o daních z příjmů
9
Zákon ČNR č 5931992 Sbo rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
87
Zákon ČNR č 3381992 Sb o dani z nemovitostí
95
Zákon ČNR č 3571992 Sb o dani dědické dani darovací a dani z převodu nemovitostí
102
Zákon ČNR č 161993 Sb o dani silniční
111
Zákon č 2352004 Sb o dani z přidané hodnoty
117
Zákon č 3532003 Sb o spotřebních daních
163
Vybraná ustanovení zákona č 2612007 Sb o stabilizaci veřejných rozpočtů
216
Zákon č 2802009 Sb daňový řád
230

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje