Hrozba radikalizace: Terorismus, varovné signály a ochrana společnosti

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 28. 11. 2019 - Počet stran: 208
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
Publikace se věnuje aktuálním otázkám, které jsou prioritou vnitřní bezpečnosti většiny států světa, protože bezprostředně ohrožují obyvatelstvo i základní pilíře demokratické společnosti. Přibližuje čtenářům nové jevy a trendy, ale také příčiny rostoucího násilí, které akutně ohrožuje země EU a nejzákladnější lidské právo, tedy právo na život.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Předmluva
8
1 Transformace a kontexty terorismu
11
2 Radikalizační proces
33
3 Radikalizované osoby
55
4 Radikalizace ve věznicích
97
5 Indikátory radikalizace a detekce
123
6 Deradikalizace a prevence radikalizace
155
Závěr
177
Použité a doporučené informační zdroje
179
Rejstřík věcný
193
Rejstřík jmenný
197

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje