Risk Aversion and Portfolio Choice, Vydání 19

Přední strana obálky
Donald D. Hester, James Tobin
Wiley, 1967 - Počet stran: 180

Vyhledávání v knize

Obsah

Liquidity Preference as Behavior Towards Risk
1
Substitution and Complementarity in the Choice of Risky Assets
27
Efficient Portfolios with Short Sales and Margin Holdings
41
Autorská práva

Další části 5 nejsou zobrazeny.

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví