A Book of Famous Verse

Přední strana obálky
Houghton, Mifflin, 1892 - Počet stran: 1

Vyhledávání v knize

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Oblíbené pasáže

Strana 28 - It's a' to please my ain gudeman, There 's twa fat hens upo' the coop Been fed this month and mair; Mak haste and thraw their necks about, That Colin weel may fare; And spread the table neat and clean, Gar ilka thing look braw, For wha can tell how Colin fared When he was far awa'?

Bibliografické údaje