Lymeská borelióza - 3., doplněné a přepracované vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 2006 - Počet stran: 123
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Seznam pou itých zkratek
6
Pøedmluva k 1 vydání
8
Pøedmluva k 2 vydání
9
Pøedmluva k 3 vydání
10
Historie P Bartùnìk
11
Mikrobiologie D Hulínská
14
Epidemiologická situace v Èeské republice D Janovská
25
Patogeneze D Pícha
43
Posti ení kù e J Hercogová
62
Posti ení kloubù M Vale ová
72
Neuroborelióza posti ení nervového systému M Bojar
80
Posti ení srdce P Bartùnìk
101
Posti ení oka P Diblík
107
Lymeská borelióza a tìhotenství P Calda
110
Lymeská borelióza u dìtí J Hoza
112
Lidská ehrlichióza anaplazmóza D Hulínská
116

Laboratorní diagnostika D Hulínská
50
Prevence P Bartùnìk
60

Bibliografické údaje