Moderní management jakosti

Přední strana obálky
Kniha zkušených autorů a předních domácích odborníků přináší přehled základních principů a koncepcí moderního managementu jakosti i klíčových aspektů této významné součásti podnikového řízení Představuje postupy, metody a nástroje využitelné v práci vrcholových manažerů, ve fázích návrhu a vývoje produktů, nakupování, při vlastní realizaci výrobků a služeb, stejně jako ve fázích spojených s dodáváním produktů zákazníkům Průřezovými oblastmi jsou ekonomické úvahy spojené s managementem jakosti, rozvojem znalostí zaměstnanců, aplikace tzv procesního přístupu k managementu jakosti, popis forem přezkoumávání výkonnosti systémů managementu jakosti, metodologie zlepšování, předpoklady dosahování podnikové excelence a rozvojové trendy managementu jakosti Výklad jednotlivých kapitol je doprovázen příklady dobré praxe

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Bibliografické údaje