Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena: pro zdravotnické obory

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 7. 11. 2019 - Počet stran: 132
Učebnice shrnuje základní poznatky z oborů mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena, což jsou odvětví vzájemně velmi provázaná. Vhodná je zejména pro studenty středních a vyšších zdravotnických škol, kde jsou často tyto obory spojovány do jednoho předmětu – poskytuje tak ucelený přehled dané tematiky. V první části publikace jsou rozděleny a popsány jednotlivé mikroorganismy, jejich struktura a fungování a následně možné reakce makroorganismu na patogenní podnět. Epidemiologická část, která je rozdělena na obecnou a speciální, se věnuje procesu šíření nákaz a následně popisu jednotlivých infekčních onemocnění. Kapitola hygiena je zaměřena na jednotlivé podobory tohoto odvětví, zejména pak hygienu zdravotnických zařízení a její důležitost v prevenci nozokomiálních nákaz.
 

Obsah

1 Mikrobiologie
9
5 Hygiena
106
Seznam zkratek
121
Literatura
122
Rejstřík
125
Souhrn
133
Summary
134
Barevná příloha
135
obalka_4
139
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje