The Shapley value: essays in honor of Lloyd S. Shapley

Přední strana obálky
Alvin E. Roth
Cambridge University Press, 28. 10. 1988 - Počet stran: 330
Composed in honor of the 65th birthday of Lloyd Shapley, this volume makes accessible the large body of work that has grown out of Shapley's seminal 1953 paper. Each of the twenty essays concerns some aspect of the Shapley value.
 

Obsah

1 Introduction to the Shapley value
1
l Ancestral papers
29
II Reformulations and generalizations
49
III Coalitions
153
IV Large games
193
V Cost allocation and fair division
265
VI NTU games
305
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje