Moderní rétorika: jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli

Přední strana obálky
Grada Publishing, a. s., 2003 - Počet stran: 120

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje