Hoyt's New Cyclopedia of Practical Quotations Drawn from the Speech and Literature of All Nations, Ancient and Modern, Classic and Popular, in English and Foreign Text: With the Names, Dates, and Nationality of Quoted Authors, and Copious Indexes

Přední strana obálky
Funk & Wagnalls Company, 1927 - Počet stran: 1343

Vyhledávání v knize

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje