Proceedings of MAC-MME 2016

Přední strana obálky
MAC Prague consulting, 7. 12. 2016 - Počet stran: 305
The conference proceedings - Multidisciplinary Academic Conference on Management, Marketing and Economics, Czech Republic, Prague (MAC-MME 2016)
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje