Padlá metropol

Přední strana obálky
dybbuk, 20. 11. 2020 - Počet stran: 616

Význačný současný čínský novelista a esejista Ťia Pching-wa svůj příběh komplikovaných erotických eskapád úspěšného spisovatele Čuanga Motýla umisťuje do velkoměsta — zde jeho hrdina zažije slávu, moc a morální rozklad. Román Padlá metropol, který v autorově tvorbě představuje jak tematickou změnu, tak osobní přelom, byl pro svou explicitnost úřady téměř na dvě desetiletí zakázaný a dodnes díky své dekadenci rozpoutává vášnivou kontroverzi. Svými hlavními ozvuky však slouží jako pocta klasickým románům Slivoň ve zlaté váze (konec 16. století), Meditační rohožky z masa (konec 17. století) a Sen v červeném domě (sklonek 18. století).

Členové Kvarteta od kumštu (kromě Motýla je to Wang Si-mien, alias Chrapoun, malíř a padělatel obrazů; Kung Ťing-jüan, známý také jako Míra, věhlasný kaligraf a rytec vývěsních štítů, a Žuan Č’-fej, alias Nevěda, vedoucí souboru písní a tanců Tenkrát na Západě, původně herec šensijské opery) se spolu za přihrávání dalších přátel a postav, jako je Meng Obláček, Čou Koumal, sběrač starých krámů s výtečným pozorovacím talentem, ředitel továrny na pesticidy Žlůtek, feministická mniška Jasná mysl či mudrující kráva, snaží vyznat v nelítostných a tvrdých podmínkách současné čínské společnosti a řeší přitom nastalé, často absurdní situace.

Ve svém satirickém portrétu společenské a ekonomické transformace země autor přibližuje mocenské intriky, korupci a další nešvary raného kapitalismu. Současně v něm nechává probleskovat náznaky otázek o místě intelektuálů ve společnosti, cenzuře a umělecké integritě v měnících se podmínkách, popisuje i past, do níž země spadla při svém nostalgickém ohlížení se zpět na tradice kořenící v dávné minulosti, ohrožované současným modernizačním procesem. Z románu se tak stává klasický text, mnohými pokládaný za jeden z nejdůležitějších děl dvacátého století.

 

Vybrané stránky

Obsah

Kapitola první
11
Kapitola druhá
41
Kapitola třetí
57
Kapitola čtvrtá
85
Kapitola pátá
107
Kapitola šestá
137
Kapitola sedmá
161
Kapitola osmá
169
Kapitola sedmnáctá
343
Kapitola osmnáctá
365
Kapitola devatenáctá
387
Kapitola dvacátá
411
Kapitola jednadvacátá
439
Kapitola dvaadvacátá
461
Kapitola třiadvacátá
481
Kapitola čtyřiadvacátá
509

Kapitola devátá
183
Kapitola desátá
193
Kapitola jedenáctá
213
Kapitola dvanáctá
229
Kapitola třináctá
251
Kapitola čtrnáctá
275
Kapitola patnáctá
297
Kapitola šestnáctá
321
Kapitola pětadvacátá
535
Kapitola šestadvacátá
555
Osoby a obsazení
575
Poznámky
579
Pohádka moci doslov
591
O autorovi
613
Erotická příloha
617
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje